Astrofizička inicijativa u Dalmaciji

October 15, 2011

Astrofizička inicijativa u Dalmaciji je opsežan program pokretanja astrofizičkog centra izvrsnosti u Dalmaciji. Program se odvija u suradnji sa Zavodom za fiziku Sveučilišta u Splitu, a poslovni plan razvoja dostupan je na web-stranicama programa.

Voditelj programa: Dr.Bojan Pečnik

> www.aphyid.or