Connect::Portal

January 5, 2012

Connect::Portal je slobodan i nezavisan medij, otvoren različitim mišljenjima te predstavlja jedan od vodećih javnih medija na području znanstvene politike u Hrvatskoj. Sadržaj kreiraju sami članovi Connecta, a mogu postavljati i pitanja gostima Portala, među kojima su do sada bili prof. dr. Pero Lučin, prof. dr. Dragan Primorac, akademik Miroslav Radman, akademik Ivan Supek, itd.

Voditelj projekta: Dr.sc.Damir Kovačić

 

> portal.connect.znanost.org