Društvo znanost.org

Zašto znanost.org?

Mi prepoznajemo da je prihvaćanje znanja i vještina kao važnih društvenih vrijednosti, jedini način da Hrvatska zadrži gospodarski, kulturni i politički identitet u današnjem svijetu snažnih integracija. Visoko obrazovana radna snaga i gospodarstvo temeljeno na znanju i visokostručnosti je nužnost da mala država ostane globalno kompetitivna. Tijekom godina, mnoštvo hrvatskih visokokvalificiranih stručnjaka napustilo je Hrvatsku i usvojilo vrijedne vještine u inozemstvu. Jedan od načina smanjivanja negativnih trendova “odljeva mozgova” je podsticanje pozitivnih trendova priljeva znanja i vještina. Za očuvanje hrvatske samostojnosti potreban je preobražaj u društvo koje cijeni obrazovanje, stručnost i poduzetnički duh. S druge strane, informirana, obrazovana i odgovorna javnost može bitno povećati kvalitetu življenja u hrvatskom prostoru.

Načela društva znanost.org

  • promicanje znanstvene istine u smislu europskog i hrvatskog kulturnog konteksta i zalaganje za donošenje društvenih odluka ne temelju znanstvenih istina i znanstvene kritičnosti
  • zalaganje za poboljšanje kvalitete života svih ljudi u Hrvatskoj kroz odgovornu primjenu novih znanja i tehnologija
  • promicanje i stvaranje kompetitivne hrvatske kulture, znanosti i ekonomije na međunarodnoj razini
  • promicanje prava na obrazovanje svih građana bez obzira na ekonomski i društveni status
  • prepoznavanje i promicanje izvrsnosti i kvalitete kod pojedinaca
  • nezavisnost od bilo kojih političkih i/ili ekonomskih opcija kojima je osnovni cilj osvajanje vlasti ili materijalni profit

Kako djeluje znanost.org

Društvo znanost.org nastoji malim koracima, ali konkretnim i dobro definiranim ciljevima djelovati u okviru opće vizije. Posjeduje modularnu organizaciju temeljenu na projektima koji su međusobno povezani istim pokretačkim idejama. Potiče se samostalnost i osobna odgovornost voditelja projekta. Uz temeljne projekte usko vezane za funkcioniranje udruge, znanost.org omogućuje pokretanje individualnih projekata koji u okviru misije znanost.org-a djeluju samostalno uz logističku, idejnu i ljudsku podršku društva.

 

Statut društva znanost.org

Važeći Statut Društva znanost.org (pdf) donesen je na skupštini 30. prosinca 2006. u Zagrebu. Društvo znanost.org upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 21002267.