Za donatore

Novčanom donacijom Društvu znanost.org sudjelujete u projektima kojima doprinosimo usmjeravanju Hrvatske prema društvu utemeljenom na znanju.

Kao fizička ili pravna osoba, svoju donaciju možete najjednostavnije ostvariti putem uplate na naš bankovni račun:

  • kunski račun za uplate iz Hrvatske: 2484008-1100512848
  • devizni račun IBAN: HR61 2484 0081 1005 1284 8 SWIFT: RZBHHR2X za uplate iz inozemstva

U oba slučaja, za primatelja treba navesti Društvo znanost.org (p.p. 303, 21001 Split), a u svrhu uplate navesti naziv projekta kojem je donacija namijenjena

Kontakt:
Adresa: Društvo znanost.org, p.p. 303, HR-21001 Split, Hrvatska
Telefon: +385 98 9596 431
Matični broj: 1611186
OIB: 11183650159

Podsjećamo Vas da doniranjem ostvarujete porezne olakšice! Darovanjima (..) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. (Zakon o porezu na dobit, NN 177/2004, Čl. 7 St. 7)

Zahvaljujemo!